Kursledare

Kursledare Calle & Ana

Huvudansvarig visionär och kursledare är Calle Rehbinder. Dock kommer även andra kompetenta personer att bidra med sitt kunnande och sina visioner till detta koncept.

Som gästlärare finns Ana Olivegren, med många års erfarenhet av att leda kurser, hålla shamanska svetthyddor, glödvandringar m.m, något som också kommer att avspegla sig i kursen Gudar & Djur.

Stripe

Calle framför en eldCalle Rehbinder är en van kursledare i ämnen som berör och involverar personlig utveckling, uttryck och process – som t.ex. teaterimprovisation, shamanism och sex.

Med mer än 300 tantriska kärlekskurser i bagaget, samt ett stort antal kurser i shamanism, runmagi, maskteater m.m., samt hundratals trumresor, är det ingen överdrift att påstå att Calle har mycket god erfarenhet av att leda och inspirera människor – i ämnen som har med sex, kärlek och själslig utveckling att göra.

Utöver detta arbetar Calle konstnärligt med gestaltande av erotik i bild och skrivande, håller föredrag i samma ämnen, samt erbjuder privat coaching gällande relationer, kärlek och sexualitet – för såväl par som enskilda personer.

Calle har också skrivit mycket om sex, erotik och relationer i flera olika tidskrifter, och är en aktiv debattör i bl.a. sexualpolitiska frågor. Calle har även arbetat med shamanistiska tekniker i över 25 år, och höll under en tioårsperiod mycket populära trumresor regelbundet i Stockholm, något som Calle nu återigen har börjat med (läs mer på hemsidan Ecstatic Journey).

”Leken kan vara den effektivaste vägen till det djupaste allvaret. Genom leken och skrattet öppnar du upp otroligt effektivt, för känslor och kärlek. Kroppen är en del av den du är och så länge du har begränsningar av skam och skuld runt din kropp så kommer det att begränsa dig och hindra dig från att uppnå dina mål. Upplevandet av här och nu gör att du kan bli fri från jakten i livet. Du kan bli mer tillfredsställd i nuet. Om det finns saker som du drömmer om som du inte kan uppleva för att du har satt dina gränser för snävt då kan du behöva gå utanför ditt revir och bryta ny mark för att växa som människa. Du kan bli rikare, mer levande, storslagen men det händer bara om du vågar gå utanför staketet.”

Läs mer om Calle och hans andra kurser på Cirkus Eros! »

Stripe

Ana Olivegren eldarAna Olivegren är en lärare och terapeut med hela världen som arbetsplats. Ana har över 30 års erfarenhet av arbete med fokus på mental, emotionell och fysisk hälsa. Samtalsterapi, primalterapi och frigörande andning är några av hennes viktigaste verktyg. Hon håller kurser för både företag och privata grupper, där hon använder glödvandring som en drivkraft till handling och resultat.

Ana är en certifierad Sundoor Master & Teacher, vilket innebär att hon är en av 16 certifierade lärare i hela världen med rätt att utbilda andra att hålla glödvandringar.
Hon använder både gamla riter och modern teknik, när hon skapar en säker miljö för varje individ att tryggt kunna utforska sitt inre landskap och stärka självkänsla samt självförtroende.

Ana har initierats av Nord- och Sydamerikanska lärare till att leda olika ceremonier, däribland svetthyddor och är även certifierad i andra terapier såsom Parsamtal, Reiki, Urban Tantra och klassisk massage. Ana arbetar också som tolk för svenska, engelska och italienska.

”Glädje, njutning och kärlek – inspiration, ärlighet och livslust – är sådant jag anser att vi människor har rätt till. Därför är dessa begrepp vägledande principer för mig. Det är en ära att få arbeta med frågor kring relationer, kärlek, visioner och varje gång någon vänder sig till mig i förtroende är en gåva. Om vi inte skapar vår framtid, kommer vårt förflutna att göra det åt oss!”

Utöver detta arbete erbjuder Ana relationsterapi, rådgivning, tantriska läror, regressionsterapi och stresshantering.

Stripe

fri_kursbanner_ani