Om kursen

shaman_tantra

Vad har shamanism och tantra gemensamt? Mer än man kan tro vid en första anblick. Tantra härstammar till stor del från en urgammal animistisk tradition med starkt shamanistiska drag. Där finns extas, trance och medvetet användande av förändrade medvetandetillstånd, hängivenhet, genererande av personlig makt, brytande av tabun och regler för maximal effekt, den direkta kontakten med naturen och den kraft som finns där, samt sexualiteten som en självklar kraftkälla.

Tantra bygger liksom de flesta shamanistiska traditioner på en immanent, monistisk syn på andlighet – att allt genomströmmas av gudomlighet, och att allt i grunden är ett och detsamma – i motsats till en transcendental syn, som är dualistisk; att det andliga och det materiella är varandras motsatser, och att ”Guds rike” är någon annanstans, i en icke-materiell dimension. Både tantra och shamanism är esoteriska riktningar som generellt praktiseras av en mindre grupp invigda personer, i motsats till den exoteriska, allmänna religiositeten.

Ingen av dessa traditioner är lättsinnets väg. Du får inget gratis, och ibland kan dessa vägar kräva mer av dig än du trodde att du skulle behöva möta. Men det är samtidigt potentiellt oerhört utvecklande – ett vägval som kan vara extatiskt, intensivt och extremt livgivande. Värt att pröva på!

morker_ljus_yinyang

Kan man omfamna både ljus och mörker? Ja, vi har alla både ljus och mörker inom oss, och för att nå vår fulla potential måste vi omfamna hela människan, oss själva. Vi kan inte bara söka ljuset – vi måste omfamna mörkret också. Inget ofärdigt kan växa utan mörkret och näringen i moderlivet, i myllan. Vi sår frön i mörkret, och skördar i ljuset. Vi kan inte bara omfamna glädje, lycka, eufori, välmående och frid – vi måste omfamna alla aspekter av oss själva, även våra skuggor. Din sorg, din vrede, din skräck, din ångest, din förvirring. Alla känslor är färger på din palett, och ingen är finare eller fulare än någon annan. De behövs alla för att göra dig till en hel människa.

Den urgamla symbolen för Yin och Yang illustrerar denna balans helt perfekt. I en variant av Yin-Yang finns också en punkt av ljus i mörkret, samt en punkt av mörker i det ljusa, som för att förstärka denna balans. I mötet mellan himmel och jord, mellan kropp och ande, mellan mörker och ljus, mellan yin och yang, mellan smärta och njutning, anspänning och avslappning, vinst och förlust – i spelrummet mellan ytterligheterna dansar vi, och blir oss själva.

”What is good? All that heightens the feeling of power in man, the will to power, power itself. What is bad? All that is born of weakness. What is happiness? The feeling that power is growing, that resistance is overcome.”
– Friedrich Nietzsche

Kan man vara både djurisk och gudomlig? Ja, det är det som är själva grundtanken med denna kurs – att det är just i mötet mellan det djuriska och det gudomliga som människan skapas. Där finns den fullkomliga balansen, och den optimala makten – makten över oss själva, vår egen kraft, vår högsta potential. Vi har djurkroppar, med djuriska instinkter och drifter – och denna sida av oss själva får mer kraft ju mer vi också omfamnar vår djuriska natur, vår närhet till naturen. Att älska naturen, och älska med naturen, och dra kraft ur jorden – och ur våra egna kroppar.

brahmavishnushiva_584

Det gudomliga inom oss människor representeras mycket vackert av den indiska gudatriaden Brahma-Vishnu-Shiva. Brahma är Skaparen, den som skapar allt i hela universum. Vishnu upprätthåller, håller allting på spår, och Shiva är den som med sina rudras förstör allt, river ner, bränner och förintar. Alla dessa gudomliga aspekter speglar människans mer sublima natur, den som skiljer oss från andra djur.

Vi kan skapa sådant som tidigare inte fanns – allt från tekniska uppfinningar till infrastruktur och musik, till idéer och tankesystem. Vi kan också upprätthålla intrikata och komplexa system, såsom statsapparater, stordatorer, administration m.m. – och vi kan bestämma oss för att förstöra, riva ner, spränga, förinta – för att vi har en idé om att det är det bästa scenariot just nu. Enligt denna definition är alla dessa egenskaper gudomliga.

”Människan är den enda varelsen som vägrar vara det han är.”
– Albert Camus

jenniemediterar

Denna kurs handlar inte om att bli mer ”andlig”. Det finns gott om människor som gärna framställer sig själva som mer ”andliga” än andra, eller som försöker att bli mer ”andliga”. Detta är som regel en stor, fet egotripp.Vad du istället borde göra om du vill utvecklas som människa, är att först utforska dig själv, vad som är din främsta gåva (eller gåvor) till dig själv och omvärlden – och sen ge din gåva.

Den största kraften ligger inte i att vara ”andlig”. Självförverkligande handlar om att hitta sig själv, bortom alla roller, masker, illusioner och självbedrägerier. Bortom rädsla, skam och inställsamhet. Kraften och makten ligger i att vara genuin, autentisk. Att vara Du. Både i dig själv, men också i relation till omgivningen. Innanför och utanför huden. Om du vill, kan ditt mål vara att bli så mycket DU som det går. Kanske är du den bästa gåvan till såväl dig själv som till din omvärld, just då.

”Fuck Spiritual. Be You.”
– Zach Herbert

Stripe

Stripe

fri_kursbanner_ani
trumresebanner