Ceremoniell inkallning

ales_stenar

Inkallning av makter, samt etablerandet av Helig Cirkel

I väldigt många andliga kulturer finns traditionen att man inleder varje ceremoni med en formell inkallning av krafter och makter i olika riktningar. Det klassiska är att man bjuder in krafter i väderstrecken, ofta de olika elementen – luft, eld, vatten och jord – i olika varianter. Somliga bjuder in fyra riktningar, andra tar även in ovan och nedan (himmel & jord), och kanske även mitten – här och nu.

Det finns inte en ”rätt form” för inkallning – det är väldigt personligt hur varje enskild person som praktiserar ceremoniell inkallning faktiskt utför det. Somliga gör det väldigt kortfattat, andra med många ord, somliga mer fysiskt, kanske dansant, andra tyst och inåtvänt. Det är helt och hållet en smaksak. Jag finner också att vilka element man lägger i vilka riktningar skiljer sig ganska mycket – dock brukar det finnas stora likheter inom varje enskild tradition.

Jag har valt en fornskandinavisk form för min inkallning, och tar därför in ett femte element – isen. På samma sätt som en flodgud blir särskilt viktig för folk som bor vid Nilen, har förstås is och snö en alldeles egen kvalitet för oss nordbor, som inte är densamma som vatten. Jag har därtill valt att vända mig till ovan och nedan, och lägger även elementet jord i nedan. Sen blev det logiskt att även vända mig till mitten, platsen, cirkeln, här och nu. Men det är som sagt hur jag gör, inte en regel.

Stripe

Min inkallning, i sju riktningar:

Tunn linje

Öster:

”Jag vänder mig mot öster, och ber alla makter och krafter i öster att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber gryningens kraft, vårens kraft, uppvaknandet, barnets nyfikenhet och lekfullhet, tankens skaparkraft, intelligens, fantasi och idé, att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber Frej, såningsmannen, fredens, fridens och kärlekens gud att komma och så sin säd, på det att vi själva ska så för att få god skörd längre fram.

Jag ber luftens element att komma och skänka oss lätthet, ande och rörlighet.

Jag ber Hugin och Munin komma och ge oss Håg och Minne. Jag ber falken och örnen och alla luftlevande djur komma och flyga, dansa och leka med oss i denna cirkel.”

Tunn linje

Söder:

”Jag vänder mig mot söder, och ber alla makter och krafter i söder att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber dagens kraft, sommarens kraft, solen och det heliga bröllopet, föreningen mellan Gud och Gudinna, präst och prästinna, man och kvinna att vara med oss i denna cirkel.

Jag kallar kärlekens makt, fruktbarhet, sexualitet, befruktande, födelse och växande, lekfullhet och helig härlig älskogslek att finnas med oss i denna cirkel.

Jag ber Heimdall, den heliga eldens gud, att skänka oss av ljusets och värmens eld, den skapande elden, upplysningens eld, den inre elden – eldens element – och jag ber Muspelheims härskare, eldjätten Surt, att skänka oss lite av sin förbrännande eld, på det att vi ska bränna upp och göra oss av med det vi inte längre behöver.

Jag ber drakar, salamandrar och alla elddjur att dansa, brinna och leka med oss i denna cirkel.”

Tunn linje

Väster:

”Jag vänder mig mot väster, och ber alla makter och krafter i väster att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber skymningen, hösten, ålderdomen och visdomen att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber skörden, skördefesten, överflödet och samvaron vid hemmets härd att vara med oss.

Jag ber Frigg, beskyddare av hemmets härd, att skänka oss trygghet, kärlek och närhet.

Jag ber Saga att skänka berättandet, sagornas och myternas rikedom, och Brage att skänka skaldekonsten, på det att vi aldrig glömmer det magiska och storslagna i tillvaron.

Jag ber vattnets element att flöda genom oss, känslor, intuition, drömmar och fantasi.

Jag ber valar, fiskar och alla vattenlevande djur att leka och plaska med oss i denna cirkel”

Tunn linje

Norr:

”Jag vänder mig mot norr, och ber alla makter och krafter i norr att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber nattens magi, vinterns kraft, och köldens makt att vara med oss, och skänka av sin kraft.

Isens element – isen, som skänker stillhet, klarhet, disciplin, som bevarar, som gör att vi kan gå på vatten. Mörkret före ljuset, natten före dagen, död och återfödelse.

Jag ber Odin att vara med oss i denna cirkel – Odin som skänker vetgirighet, visdom och utmaningar, mäktiga runor, tunga galdrar och rusigt mjöd.

Jag ber också vargen, björnen och alla landlevande djur att yla, dansa och leka med oss i denna cirkel.”

Tunn linje

Nedan:

”Jag vänder mig mot nedan, och ber alla makter och krafter i nedan att vara med oss i denna cirkel.

Jag vänder mig till Jorden, moder jord, den stora modern och jag ber alla krafter i jord och underjord, jordens element, att vara med oss, alla fruktbarhetsmakter och växtkrafter i mörker och mylla, som föder, göder, dödar, omvandlar och föder igen, att vara med oss i denna cirkel. Våra kroppar är skapade av jord, och skall åter jord varda en dag – låt kontakten med jorden minna oss om att ta hand om och vårda våra kroppar, dessa vackra och fantastiska gudagåvor till oss.

Jag ber nornorna vid Urdabrunnen – ödesdiserna Urd, Verdandi och Skuld, som väver Livets Väv, Urdaväven – att låta oss lägga in våra trådar i väven, på det att vi själva ska kunna styra våra öden.

Jag ber Mimer att låta oss dricka ur sin brunn, på det att vi då får veta vårt verkliga kall, vårt innersta väsen – och att vi förstår vad vi behöver offra för att uppnå det långt högre.

Jag ber även tursarna, kaosjättarna, längst ner i mörkaste underjord, att bringa oss lite kreativt kaos, så att vi inte fastnar i gamla hjulspår.

Tunn linje

Ovan:

”Jag vänder mig mot ovan, och ber alla himmelska makter och krafter i ovan att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber asar och vaner att ge oss beskydd, och tillit till vår egen kraft, och minne om att alla gudamakter alltid finns inom oss.

Jag ber sol och måne att lysa vår väg, jag ber alla våra förfäder och förmödrar att vaka över oss och ge oss ledning, på det att vi själva en gång blir förfäder och förmödrar till våra efterlevande.”

Tunn linje

Mitten:

”Jag vänder mig mot mitten, denna plats, detta här och nu, och ber alla makter och krafter som finns här och nu att vara med oss i denna cirkel.

Jag ber platsens rådare att välsigna vår närvaro på denna vackra plats.

Jag kallar den samlade kraften av alla närvarande att vara med oss i denna cirkel.

Att vi som är här i detta nu, är närvarande med kraft och vilja.”

Stripe

fri_kursbanner_ani
trumresebanner