Riktlinjer för kursdeltagande

wolfside_header

Att delta i en kurs tillsammans med andra människor förutsätter en del grundläggande överenskommelser och ansvarstagande för att allt ska fungera hyfsat friktionsfritt och för att du ska kunna känna dig trygg.

Stripe

Ansvar:
Det är viktigt att minnas att du tar ansvar för din egen utveckling, dina egna gränser, och att du deltar på ett sätt som du känner är hanterbart för dig, såväl psykiskt och fysiskt som känslomässigt. Du tar eget ansvar för att respektera såväl dina egna gränser och att du säger nej till det du inte vill, såväl som att respektera andra gränser, och att acceptera att ett nej är ett nej, som inte behöver motiveras. Det är naturligtvis alldeles självklart att du inte kommer att bruka våld, vare sig mot dig själv eller någon annan under kursen.

Tunn linje

Att berätta om kursen / tystnadsplikt:
Allt som sker på kursen med deltagarna är konfidentiellt. Du kan berätta om dina egna erfarenheter, men prata inte med utomstående om vilka som varit med på kursen eller vad de sagt och gjort.

Tunn linje

Dokumentation:
Det är absolut förbjudet att filma, fotografera eller spela in ljud under kursen – såvida du inte har de närvarandes uttryckliga samtycke. Detta är specifikt avsett för kursdeltagarnas trygghet och diskretion.

Tunn linje

Ärlighet och ansvar:
Om situationen påkallar det bör du berätta om du har några könssjukdomar eller andra sjukdomar som kan påverka dig i någon riktning, om du har allergier, om du får psykiatrisk vård, har fysiska funktionshinder av något slag, om du är nyopererad, gravid, äter mediciner eller något annat som kursledarna eller kursdeltagarna behöver känna till.

Tunn linje

Droger:
Vi som sysslar med shamanism och tantra är alla psykonauter, på ett eller annat sätt. Vi som håller denna kurs är alltså inte kategoriskt mot droger, särskilt inte sinnesvidgande sådana.

Under kursen vill vi dock uppmuntra deltagarna att bli ”höga” på de substanser som våra kroppar kan generera av egen kraft, som oxytocin, endorfin, dopamin m.m., och vi vill att du som kursdeltagare ska kunna vara så närvarande och levande som det bara går, för att vara öppen för extatiska tillstånd. Alltså rekommenderar vi att du avstår från olika yttre stimuli som kan avtrubba din förmåga att vara närvarande och intensivt sinnlig.

Det kommer att finnas både kaffe och te, och för dem som gillar nikotin finns en uteplats för rökare. När vi håller våra parkurser på ett vinslott i södra Frankrike dricker vi t.ex. vin – men på Skeppsudden är det inte tillåtet med alkohol, så det vill vi att alla respekterar. Illegala droger är inte tillåtna någonstans, vilket förstås inkluderar Skeppsuddens kursgård.

Tunn linje

Att lämna kursen:
Det kan förstås hända att man som deltagare av ett eller annat skäl behöver lämna kursen. Det har vi all respekt för – men vi vill att du talar om det för oss, så att vi inte undrar var du har tagit vägen.

Tunn linje

Specifikt för Skeppsuddens Kursgård:
På Skeppsuddens Kursgård ingår det att vi hjälps åt med en del av hushållsgöromålen, som att vi turas om att att plocka in disken och maten efter måltiderna, samt att vi städar efter oss när kursen är klar. Detta är ett arrangemang för att kunna hålla kostnaderna för boende och mat på ett minimum – men det är också trevligt att hjälpas åt.

Stripe

fri_kursbanner_ani
trumresebanner