Gudar & Djur

collage_1

”I skärningspunkten mellan det gudomliga och
det djuriska finns människan – sök där och du skall
finna din essens, din fulla potential.”

Stripe

En intensiv helgkurs på temat Tantra & Shamanism

Gudar & Djur är en kurs – och samtidigt en förklaringsmodell för människans natur. Kursen kombinerar flera olika discipliner – med tekniker, attityder och ritualer från först och främst shamanism och tantra, men också rituell maskteater, samt ekosexualitet, ett relativt nytt begrepp, som dock har rötter i människans urtid. Med dessa redskap och attityder kan du öppna dörrarna in till dina innersta rum, för att finna din verkliga skickelse, ditt kall, din passion, din kraft.

Omfamna och bejaka din egen kropp, din egen sexualitet, dina egna känslor, och all den glädje, kraft och njutning som finns däri. Omfamna din kroppslighet som en icke-dualistisk andlig väg, i det att du kan finna harmonin och balansen mellan det djuriska och det gudomliga inom dig.

Du kan nå det innersta genom det yttersta – sinnlighet och total närvaro i varje upplevelse kan leda till extremt stark samklang med den natur vi människor inte bara befinner oss i, utan i allra högsta grad är en del av.

Du får lära dig dynamiska och orgiastiska andningstekniker som befriar och ger kraft, du får gå på glödande kol, måla din kropp, älska med Jorden, beröra och beröras, delta i kraftfulla ceremonier, resa på trummans rytm, möta ditt kraftdjur, födas på nytt. Du får öva dig i att sätta gränser, men också att spränga dem när det behövs.

Allt för att du ska bli en friare människa, med mer makt över ditt eget liv.

badnymf

Människan är en märklig varelse. Biologiskt är vi djur, primater, med allt vad det innebär i form av djuriska drifter. Vi äter, sover, förökar oss, försvarar oss – som allt levande på jorden. Men så finns det en annan egenskap, som är unik för oss människor, som inga andra djur har. Vi kan skapa med vår tanke. Vi har fantasi, föreställningsförmåga, och med den kan vi drömma fram saker som inte finns. Sen skapar vi, och så finns det.

Vi kan tänka abstrakt, skapa sagor, myter, legender, förklaringsmodeller, teorier, idéer. Och vi kan bygga hus, vagnar, metallföremål, skriftspråk, jordbruk, elektriska redskap, mikroprocessorer – och Internet. Vi kan också upprätthålla komplexa system, och vi kan välja att riva ner och förstöra. Allt detta är vad jag kallar den gudomliga aspekten av människan – att vi kan skapa ur tanken, sådant som tidigare inte fanns, samt upprätthålla och riva ner.

Denna kurs är tänkt att landa i skärningspunkten mellan det djuriska och det gudomliga, just där det genuint mänskliga finns. Vi omfamnar det djuriska, minns att vi är en del av naturen, inte besökare. Vi ÄR naturen, lika mycket som blåklockor, kvalster, vargar, vulkaner, floder, sparvar och knott. Vi omfamnar också det Gudomliga – vår förmåga till att skapa det som tidigare inte fanns, tänka abstrakt och kreativt, bygga system, riva ner och bygga om. Balansen skapar helhet.

Vi gör en djupdykning i denna magiska spricka mellan världarna, vi speglar oss i naturen, ser alla elementen i oss själva, bejakar den kanske mest kreativa överlevnadskraft vi har – den sexuella energin, för att lyfta den genom våra kroppar, fylla oss själva med liv, kraft, kreativitet, lust, glädje, lek och själslig extas.

Vi är Gudar – och Djur.

Ligger på björnfällen, på mossan på marken

“The essence of man is really his paradoxical nature, the fact that he is half animal and half symbolic.”
― Ernest Becker, The Denial of Death

Stripe

fri_kursbanner_ani
trumresebanner